Szukaj w mieście
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania Copernicus we Wrocławiu » Wydział Informatyki i Administracji » Administracja - Ochrona Środowiska

53-648 Wrocław, Dolnośląskie
ul. Inowrocławska 56, Zobacz na mapie
Tel: (71) 795-03-93
Fax: (71) 795-03-84
WWW: http://www.wsiz.wroc.pl
Email: dziekanat@wsiz.wroc.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Administracja - Ochrona Środowiska Administracja - Ochrona Środowiska - Licencjackie stacjonarne Administracja - Ochrona Środowiska - Licencjackie niestacjonarne zaoczne

Kształcenie ukierunkowane jest na uzyskanie wiedzy z zakresu:

 • przepisów prawa oraz norm polskich i europejskich dotyczących ochrony środowiska
 • zadań i kompetencji organów administracji ww. zakresie
 • pozyskiwanie informacji o stanie środowiska naturalnego i występowaniu potencjalnych zagrożeń
 • zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
 • polityki ekologicznej oraz programów ochrony środowiska
 • ochrony środowiska w zagospodarowaniu przestrzennym i przy realizacji inwestycji
 • ochrony zasobów środowiska
 • obowiązków organów administracji związanych z awaria przemysłową
 • odpowiedzialności w ochronie środowiska
 •  zarządzania funduszami ochrony środowiska, gospodarki wodnej i programami dostosowawczymi

Wykształcenie gwarantuje absolwentom zdobycie kwalifikacji w zakresie gospodarowania zasobami środowiska, ograniczania obszarów szkodliwej działalności człowieka oraz neutralizacji skażeń i kreowania polityki proekologicznej.


Absolwenci tej specjalności znajdą zatrudnienie w:

 •  terenowych organach administracji rządowej
 • organach jednostek samorządu terytorialnego
 • w przedsiębiorstwach produkcyjnych
 • w biurach projektowych 
 • instytucjach zajmujących się planowaniem i finansowaniem nowych przedsięwzięć gospodarczych    w zakresie ochrony środowiska 
 • innych podmiotach, powołanych z mocy prawa lub na podstawie porozumień do wykonywania zadań publicznych dotyczących środowiska i jego ochrony
 • organizacjach ekologicznych, których celem jest ochrona środowiska