Szukaj w mieście
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania Copernicus we Wrocławiu » Wydział Informatyki i Administracji » Administracja - Integracja europejska

53-648 Wrocław, Dolnośląskie
ul. Inowrocławska 56, Zobacz na mapie
Tel: (71) 795-03-93
Fax: (71) 795-03-84
WWW: http://www.wsiz.wroc.pl
Email: dziekanat@wsiz.wroc.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Administracja - Integracja europejska Administracja - Integracja europejska - Licencjackie stacjonarne Administracja - Integracja europejska - Licencjackie niestacjonarne zaoczne

Kształcenie skupione jest w szczególności na następujących zagadnieniach: instytucjach i funkcjonowaniu Unii Europejskiej, prawie Wspólnot Europejskich, funduszach przed, poakcesyjnych i funduszach strukturalnych, programach pomocowych, a także praktycznych możliwościach ich realizacji. Absolwent zdobywając tytuł licencjata nabywa umiejętności z zakresu znajomości procedur prawno-administracyjnych obowiązujących w Unii Europejskiej oraz wiedzę praktyczną na temat zróżnicowania i specyfiki poszczególnych programów pomocowych Unii Europejskiej, opracowania projektów i wniosków o ich dofinansowanie ze środków UE. Absolwenci mają możliwość wykorzystania w terenie praktycznych umiejętności realizacji, wdrażania, rozliczania i kierowania programami pomocowymi finansowanymi ze środków UE, w szczególności w takich zadaniach jak:

 

  • analiza przedsięwzięcia uwzględniająca możliwości dofinansowania przez Unię Europejską
  •  pomoc przy pozyskiwaniu partnerów
  • dobór odpowiedniego programu
  • doradztwo przy przygotowywaniu wniosku
  • tłumaczenie wniosku
  • sporządzenie merytorycznych i finansowych sprawozdań podczas trwania i po zakończeniu projektu
  • promocja projektu i jego rezultatów

 

W ten sposób absolwenci mogą pomóc rozwiązać problem braku specjalistów w pozyskiwaniu środków z funduszy europejskich. Wiele podmiotów poszukuje specjalistów, którzy pomogą w pozyskiwaniu środków z funduszy wspólnotowych i funduszy strukturalnych, dostępnych po akcesji Polski do struktur UE, poprzez związanie swojego życia zawodowego z Unią Europejską pracując w strukturach Komisji Europejskiej.

 

Studenci mają możliwość praktycznego wykorzystania umiejętności pisania wniosków i realizacji projektów. Pod patronatem WSIZ Copernicus we Wrocławiu studenci mogą brać udział w małych Grantach finansowanych ze środków UE.